facebook

Định nghĩa Eye brow products

Tên gọi khác: Eye brow products

(Tiếng Việt. Sản phẩm vẽ chân mày)

Định nghĩa:

Các loại vẽ chân mày gồm nhiều loại nhưng tựu chung về cùng 1 mục đích là dụng cụ để định hình, hoàn thiện nét đẹp tổng thể, giúp cho đôi mắt to hơn, sắc sảo hơn và góp phần thay đổi các đường nét trên gương mặt.

Các dạng:

Dạng viết chì chuốt (Eyebrow pencil):

Đầu chì chắc chắn, dễ định hình và thao tác, màu sắc chì đa dạng.

13

15

Dạng đầu cọ ngang:

Dễ tạo đường nét cho chân mày ngang.

Dạng bút lông:

Nhanh chóng, tiện lợi, không trôi lem khi gặp nước. Khuyết điểm: lượng mực tiết ra sẽ nhiều và có màu đậm Dạng phấn phủ chân mày (Eye brow Powder)

16

Dạng mascara (Eye brow Mascara):

17

Lưu ý:

  • Với viết chì chuốt: Để có được đường chì thanh mảnh, bạn phải chuốt viết chì thật nhọn và khi vẽ phải nhẹ nhàng.
  • Với dạng bút dạ: Bạn có thể kết hợp với các loại chì khác để tạo màu đều và đồng nhất.

[/one]


Công ty Happy Skin Vietnam

Top