Kết quả tìm kiếm

Phospholipid

Được sử dụng một cách cục bộ như một chất dưỡng ẩm/làm mềm nhờ vào khả năng tương thích vốn có của nó với lipid của da. Thông thường, phospholipid tự nhiên có hiệu quả tồn tại ngắn khi được áp cục bộ, và là nguyên liệu căn bản trong quá trình sản xuất liposome. […]


Top