Kết quả tìm kiếm

Retinoic acid

Tên gọi khác: tretinoin. (Tiếng Việt. Axit retinoic) Dẫn xuất của vitamin A. Đã được chứng minh khả năng biến đổi quá trình tổng hợp collagen, tăng mức axit hyaluronic của da, và kích thích quá trình phát triển của các sợi nguyên bào và nền ngoại bào. Nó được sử dụng cho các rối […]


Top