Seawater

Tên gọi khác: Seawater

(Tiếng Việt. Nước biển)

Năng lực chữa lành từ lâu đã trở thành đặc trưng của biển. Nước muối có thể có hiệu quả khử trùng và kích thích khi sử dụng để điều trị vết thương. Được sử dụng chủ yếu trong các liệu pháp điều trị bằng nguyên tố vi lượng và bằng nước biển, nhưng các lợi ích của nó trong mỹ phẩm vẫn chưa được chứng minh.


X
Top