Serine

Tên gọi khác: Serine

Một axit amin ưa nước. Serine giúp giữ lại sự cân bằng độ ẩm của da. Xem thêm axit amin; protein.


Top