Silicon glyconucleopeptide

Tên gọi khác: Silicon glyconucleopeptide

Chất điều hòa. Đây là một loại protein được gắn thêm silicone.


X
Top