Slippery elm back extract

Tên gọi khác: Slippery elm back extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất vỏ cây du trơn)

Được đánh giá là có tính chất làm mềm, khử trùng, kháng viêm, và hoạt tính chữa lành. Lớp vỏ phía trong được đánh giá là có giá trị quan trọng trong y tế. Kiểm nghiệm bằng kính hiển vi trên mô vỏ của cây cho thấy các hạt tinh bột xếp thành vòng và các tinh thể đôi calcium oxalate rất đặc trưng.


X
Top