Slippery elm extract (Ulmus fulva)

Tên gọi khác: Slippery elm extract (Ulmus fulva)

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây du trơn)

Được cho là có tính làm mềm và làm mịn. Người ta nhận thấy nó rất hữu ích trong các sản phẩm dùng sau khi cạo và trị cháy nắng. Xem thêm slippery elm back extract.


X
Top