Sodium benzoate

Tên gọi khác: Sodium benzoate

(Tiếng Việt. Natri benzoate)

Một muối hữu cơ không độc, là chất bảo quản đặc biệt hiệu quả chống lại men, với một số hoạt tính chống lại mốc và vi khuẩn. Thường được sử dụng ở nồng độ từ 0.1 đến 0.2%.


Top