Sodium bicarbonate

Tên gọi khác: Sodium bicarbonate

Tên gọi khác: baking soda

(Tiếng Việt. Natri bicarbonate; bột nở)

Một muối vô cơ được sử dụng để tạo môi trường đệm và điều chỉnh pH. Sử dụng trong các loại phấn làm mượt da. Nó cũng đóng vai trò như một chất trung hòa.


X
Top