Sodium chloride

Tên gọi khác: Sodium chloride

(Tiếng Việt. Natri clorur)

Dùng làm chất bảo quản, làm se, và khử trùng để điều trị các vết thương bị viêm. Dung dịch hòa tan được đánh giá là không gây kích ứng.


Top