Sodium cocoyl sarcosinate

Tên gọi khác: Sodium cocoyl sarcosinate

(Tiếng Việt. Natri cocoyl sarcosinate)

Chất hoạt động bề mặt được dùng như một chất làm sạch.


X
Top