facebook

Định nghĩa Sodium lauryl sulfate

Tên gọi khác: Sodium lauryl sulfate

(Tiếng Việt. Natri lauryl sulfate)

Đóng vai trò như một chất hoạt động bề mặt chủ đạo, chất tạo bọt với khả năng tạo bọt tốt, chất phân tán và tạo độ ẩm. Các nhà sáng chế công thức đã nhận thấy nó rất lý tưởng cho các loại sữa rửa mặt và xà bông dự định sẽ được đóng gói bằng máy bơm đóng gói. Tuy nhiên nó được đánh giá là nằm trong nhóm những chất hoạt động bề mặt hay gây kích ứng nhất, các chất có liên quan đến việc gây đỏ da và khô da. Thông thường, nó hay được thay thế bằng các chất hoạt động bề mặt tương tự nhưng ít gây kích ứng hơn như natri laureth sulfate, hoặc các nguyên liệu chống kích ứng sẽ được tích hợp vào công thức cùng với natri lauryl sulfate để làm giảm nguy cơ gây kích ứng.


Top