Sodium metabisulfite

Tên gọi khác: Sodium metabisulfite

(Tiếng Việt. Natri metabisulfite)

Chất chống oxy hóa và là chất khử.


X
Top