Sodium polyacrylate starch

Tên gọi khác: Sodium polyacrylate starch

(Tiếng Việt. Hồ natri polyacrylate)

Một chất làm đặc và tạo gel với độ ổn định pH tốt.


X
Top