Sodium polyacrylate

Tên gọi khác: Sodium polyacrylate

(Tiếng Việt. Natri polyacrylate)

Chất tạo huyền phù, chất  và nhũ hoá.


X
Top