facebook

Định nghĩa Sodium polyacrylate

Tên gọi khác: Sodium polyacrylate

(Tiếng Việt. Natri polyacrylate)

Chất tạo huyền phù, chất  và nhũ hoá.


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top