Sodium stearate

Tên gọi khác: Sodium stearate

(Tiếng Việt. Natri stearate)

Một axit béo được sử dụng như một chất chống thấm nước. Một trong các muối natri của axit béo ít gây kích ứng nhất. Không gây kích ứng cho da. Xem thêm stearic acid.


X
Top