Sodium sulfite

Tên gọi khác: Sodium sulfite

(Tiếng Việt. Natri sulfit)

Có các tính chất khử trùng, bảo quản và kháng oxy hóa. Natri sulfite cũng là một chất diệt nấm cục bộ.


X
Top