Sodium triceth sulfate

Tên gọi khác: Sodium triceth sulfate

(Tiếng Việt. Natri triceth sulfate)

Một chất hoạt động bề mặt.


X
Top