Sodium trideceth sulfate

Tên gọi khác: Sodium trideceth sulfate

(Tiếng Việt. Natri trideceth sulfate)

Một chất hoạt động bề mặt được dùng nhưu một chất làm sạch và nhũ hoá. Hoạt tính và ngưỡng kích ứng của nó phụ thuộc vào pH của công thức.


Top