Sorbitate stearate

Tên gọi khác: Sorbitate stearate

Một chất nhũ hóa thứ cấp, giúp hình thành một hệ nhũ tương có độ bóng.


X
Top