Soy sterol

Tên gọi khác: Soy sterol

(Tiếng Việt. Sterol đậu nành)

Một chất tạo nhũ, làm mềm, và chất làm bền nhũ tương. Sterol đậu nành được đánh giá là nguyên liệu thô không gây mụn.


X
Top