Starch gum

Tên gọi khác: Starch gum

(Tiếng Việt. Gôm tinh bột)

Xem dextrin.


X
Top