Stearyl alcohol

Tên gọi khác: Stearyl alcohol

(Tiếng Việt. Ancol stearylic)

Sử dụng trong các công thức mỹ phẩm nhờ vào hoạt tính nhũ hóa, chống tạo bọt và bôi trơn. Ancol stearylic cũng là một chất tạo độ nhớt và là nhân tố kiến tạo. Đây là một ancol no có độ tinh khiết cao.


Top