Stearyl heptanoate

Tên gọi khác: Stearyl heptanoate

Một chất làm mềm không nhớt cung cấp một lớp màng đẩy nước tốt. Stearyl heptanoate là một loại sáp tự nhiên của tuyến rỉa lông ở chim.


Top