Sucrose

Tên gọi khác: Sucrose

Tên khác: table sugar (đường ăn).

Một chất làm mềm, nhũ hóa nhẹ và giữ ẩm. Có thể sử dụng thay thế cho glyceryl.


X
Top