Superoxide dismutase

Tên gọi khác: Superoxide dismutase

Tên gọi khác: SOD.

Một enzyme có thể đóng vai trò như chất ức chế sự hình thành gốc tự do và chất loại bỏ gốc tự do. Trong tế bào, nó thiết lập một hệ thống bảo vệ tự nhiên khỏi khác cấu tử chứa oxy hoạt tính. SOD chuyển hóa các gốc superoxide thành hydro peroxide, hợp chất này ngay sau đó được biến đổi thành oxy phân tử và nước.


X
Top