Sweet marjoram oil (Origanum majorana)

Tên gọi khác: Sweet marjoram oil (Origanum majorana)

(Tiếng Việt. Dầu kinh giới ngọt)

Phần dầu dễ bay hơi được chưng cất từ lá của loài Origanum majorana. Nó được các nhà sáng chế công thức dùng nhờ vào hoạt tính làm sảng khoái, cũng như hoạt tính tạo mùi và làm mặt nạ mùi. Xem thêm marjoram.


X
Top