Tallow

Tên gọi khác: Tallow

(Tiếng Việt. Mỡ động vật)

Được đánh giá là một chất dưỡng da có khả năng hút giữ. Mỡ động vật được dùng chủ yếu trong sản xuất xà bông. Nó là chất béo có nguồn gốc từ mô mỡ của cừu hay gia súc, và được đánh giá là có gây mụn.


Top