Tapioca flour (Manihot utilissima hay Jatropha manihot)

Tên gọi khác: Tapioca flour (Manihot utilissima hay Jatropha manihot)

(Tiếng Việt. Bột sắn hột)

Sử dụng như một chất làm đặc. Đây là tinh bột có nguồn gốc từ cây sắn.


Top