Tarragon (Artemisia dracunculus)

Tên gọi khác: Tarragon (Artemisia dracunculus)

(Tiếng Việt. Cây ngải giấm)

Được cho là có tính chất làm săn và kích thích. Hoạt chất chính của nó là estragol, một hợp chất phenol cũng có tên gọi khác là methyl chavicol. Các thành phần khác bao gồm cymene và phellandrene.


Top