Tea-carbomer

Tên gọi khác: Tea-carbomer

Được dùng để tạo ra công thức dạng gel và để kiểm soát độ nhớt.


Top