Tea-isostearate

Tên gọi khác: Tea-isostearate

Được phân loại vào xà bông. Nguyên liệu này là một chất hoạt động bề mặt được sử dụng như một chất làm sạch và nhũ hoá.


Top