Tea-lauryl sulfate

Tên gọi khác: Tea-lauryl sulfate

Một chất hoạt động bề mặt được dùng như chất làm sạch với khả năng gây kích ứng da ở mức trung bình.


Top