Tea-oleamide peg-2 sulfosuccinate

Tên gọi khác: Tea-oleamide peg-2 sulfosuccinate

Một chất hoạt động bề mặt với khả năng gây kích ứng da ở mức độ rất thấp.


Top