Tea-salicylate

Tên gọi khác: Tea-salicylate

Một hoá chất hấp thụ UVB. Đây là một trong 21 hoá chất chống nắng được FDA công nhận với ngưỡng sử dụng nằm trong khoảng từ 5 đến 12%. TEA-salicylate là một hoá chất tan trong nước với khả năng hấp thụ UVB bị giới hạn. Các nhà sáng chế có thể dùng nó để làm chất bảo quản.


X
Top