Theobroma grandiflorum seed extract

Tên gọi khác: Theobroma grandiflorum seed extract

(Tiếng Việt. Bơ hạt Theobroma grandiflorum)

Xem cupuassu butter.


Top