Tissulan

Tên gọi khác: Tissulan

Một chiết xuất từ mô với hàm lượng lớn các axit amin. Được xác nhận là có khả năng cải thiện bề mặt và cấu trúc da. Xem thêm axit amin.


Top