Tocopherol acetate

Tên gọi khác: Tocopherol acetate

Một chất kháng oxy hóa giúp ngăn ngừa các loại dầu và thuyết thanh không no khỏi bị ôi. Nó được đánh giá là một nguyên liệu thô không gây mụn. Xem thêm vitamin E.


Top