Định nghĩa Tocopherol linoleate

Tocopherol linoleate

Tên gọi khác: Tocopherol linoleate

Một chất dưỡng ẩm. Xem thêm tocopherol.


Top