Tocopherol nicotinate

Tên gọi khác: Tocopherol nicotinate

Được sử dụng như một chất kháng oxy hóa và dưỡng da.


Top