facebook

Định nghĩa Tocopherol

Tên gọi khác: Tocopherol

Tên gọi khác: vitamin E.

Một chất kháng oxy hóa thu được bằng cách chưng cất chân không các loại dầu thực vật ăn được. Xem thêm vitamin E.


Top