Tocopheryl sorbate

Tên gọi khác: Tocopheryl sorbate

Hầu như được sử dụng làm chất chống oxy hóa. Đây là một dạng đã biến tính của tocopherol. Xem thêm vitamin E, vitamin E acetate.


Top