Tonka bean (Dipteryx odorata)

Tên gọi khác: Tonka bean (Dipteryx odorata)

Tên gọi khác: tonquin bean

(Tiếng Việt. Hạt đậu hương)

Có mùi thơm và làm săn, nó vốn được sử dụng như một chất hãm màu trong sản xuất nước hoa. Thành phần chính của nó bao gồm axit coumaric. Hạt giống là phần được sử dụng.


Top