Tragacanth gum

Tên gọi khác: Tragacanth gum

(Tiếng Việt. Gôm tragacanth)

Một chất nhũ hoá, kết nối, tạo màng và kiểm soát độ nhớt hiệu quả. Nó cũng được sử dụng như một nguyên liệu  trong lotion. Gôm tragacanth có nguồn gốc từ nhựa của cây bụi Astragalus gummifer.


Top