facebook

Định nghĩa Transglutaminase

Tên gọi khác: Transglutaminase

Một emzyme được cho là có khả năng kích hoạt các chức năng sinh lý của da.


Top