Treemoss extract (Evernia furfuracea)

Tên gọi khác: Treemoss extract (Evernia furfuracea)

(Tiếng Việt. Chiết xuất treemoss)

Một nguyên liệu thảo mộc giúp tạo lớp mùi hương trong sản phẩm.


Top