Tricaprylyl citrate

Tên gọi khác: Tricaprylyl citrate

Một chất làm mềm và điều hòa da.


Top