Triclosan

Tên gọi khác: Triclosan

Một chất bảo quản được đánh giá là có tiềm năng gây kích ứng thấp trong các sản phẩm lưu lại trên da.


Top