Triisostearyl trilinoleate

Tên gọi khác: Triisostearyl trilinoleate

Chất điều hòa da và kiểm soát độ nhớt với khả năng hút giữ.


Top